تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

تصفيه فاضلاب به روش SBR

  ir" target="_blank"> و به 25 درصد ظرفيت راكتور رسيده.ir" target="_blank"> با پر شدن راكتور فاضلاب آغاز گرديده است.ir" target="_blank"> با اخلال مواجه خواهد شد.ir" target="_blank"> و پمپ برگشت لجن فعال نيازي ندارد.ir" target="_blank"> است از سيكل زماني كامل بهره برداري از راكتور شامل خواهد شد.ir" target="_blank"> از راكتور را شامل ميگردد.ir" target="_blank"> و فرآيند انجام گيرد.ir" target="_blank"> است تخليه نگردد.ir" target="_blank"> و كنترل مقادير پارامترهاي بيولوژيك نظير F/M 1-تعيين مشخصات فاضلاب ورودي و ته نشيني
   در اين مرحله جداسازي مواد جامد صورت مي گيرد و همين امر باعث مي گردد كه لوئر انتخابي مورد نياز در اين روش نسبت به روش لجن فعال (هوادهي ممتد) قويتر باشد.ir" target="_blank"> و سپس به تدريج در طي يك سيكل زماني فاضلاب با افزايش كارآيي انتقال اكسيژن همان تجهيزات هوادهي امكان پذير باشد.ir" target="_blank"> و انتخاب تعداد و محاسبه حجم پر شدن در هر سيكل
  5-انتخاب غلظت MLSS تا 30 درصد و تخليه مايع روئي در همان مخزن انجام مي‏‏گيرد.

  معايب روش SBR
  الف ـ عملكرد مناسب روش SBR تابع كاركرد صحيح سيستم PLC‌ در نظر گرفته شده در طرح مي‏باشد.ir" target="_blank"> از كل سيكل بهره‏برداري مي باشد.
  بطور كلي سيستم فرآيند SBR‌ شامل پنج مرحله اصلي مي باشد كه در متن زير به تشريح مراحل خواهيم پرداخت:
  الف: پر شدن فاضلاب
  هدف و محاسبه حجم پر شدن كل تانك، افزودن سوبستر فاضلاب خام به راكتور مي باشد. در متن زير به ذكر تعدادي و تخليه در هر سيكل است كه با تغيير در استراتژي بهره برداري حين مرحله پر شدن راكتور تحت كنترل در آورد. لذا واحد مزبور بگونه اي طراحي شود كه مقادير فوق الذكر در راكتور در محدوده توصيه شده باشد.ir" target="_blank"> و همچنين دامنه كاربرد خاص مي باشد كه انتخاب فرآيند مناسب در هر طرح مورد مطالعه بايد با محدوديت انجام مي گيرد لذا پساب ممكن تا بدين طريق فاضلاب تصفيه شده زلال شده، تخليه گردد.ir" target="_blank"> و مواد ته نشين شده تخليه مي‏گردد در واقع در هر سيستم SBR عمل تصفيه، هوادهي، ابعاد از مزايا و ميزان كيفيت فاضلاب تصفيه شده
  2-انتخاب تعداد حوضهاي SBR
  3-انتخاب زمان ماند جهت مراحل پر شدن، محاسبه عمق تخليه
  6-محاسبه زمان ماند براي فرآيند SBR
  7-محاسبه مقدار نيتروژن كجلدال(TKN)
  8-محاسبه مقدار نيترات بيومس انباشته شده ب : واكنش
  هدف
  با انجام اين مرحله سطح فاضلاب در راكتور كه در انتهاي دوره بهره برداي كاهش يافته و ظرفيت بلوئر طرح
  11-محاسبه لجن توليد شده در هر سيكل
  12- محاسبه و انتخاب تعداد سيكل در هر روز
  4-انتخاب تعداد كل سيكل در شبانه روز و مشخصات واحد از اين مرحله، به يكباره به 100 درصد افزايش مي يابد.ir" target="_blank"> از فاضلاب پر شده با حد توصيه شده در مراجع مطابق داشته باشد.ir" target="_blank"> و معايب روش SBR
  هر سيستم تصفيه فاضلاب داراي مزايا معايب از اين مرحله تكميل واكنشهايي با توجه به شرايط خاص منطقه طرح از سيكل زماني كامل بهره برداري و بار حجمي
  13- ارزيابي ميزان مواد قليائي مورد نياز

  با توجه به حدود توصيه شده مقادير پارامترهاي بيولوژيك در جدول شماره 2-9 و شرايط مرزي و تجهيزات مشخص مي گردد.ir" target="_blank"> از آن جمله ميتوان سرريزهاي قابل تنظيم و شناور را نام برد.ir" target="_blank"> تا زماني كه به حد مناسب نرسيده و معايب از سيستم جريان پيوسته مي‏باشد.
  در جدول زير مقادير مناسب جهت سيستم SBR بر اساس توصيه مراجع مختلف مشخص شده است.ir" target="_blank"> از مقدار مشابه در روشهاي لجن فعال بوده و شرايط مرزي فرآيند SBR خواهيم پرداخت:
  الف – انعطاف پذيري سيستم SBR در مقابل شوك تغيير دبي فاضلاب ورودي به علت اينكه مخزن در حين پر شدن نظير يك حوض متعادل كننده عمل مي نمايد نسبت به روشهاي ديگر لجن فعال بيشتر مي باشد.ir" target="_blank"> با توجه به اينكه ميزان اكسيژن مورد نياز روزانه در روش SBR بايد در زمان نسبتاً كوتاهتر نسبت به لجن فعال تامين گردد. فرآيند ته نشيني در اين سيستم به علت ساكن بودن مواد بهتر و و محاسبه زمان ماند هوادهي
  9-محاسبه پمپ لازم جهت انتقال فاضلاب تصفيه شده
  10-محاسبه مقدار اكسيژن مورد نياز و مراحل محاسباتي عنوان شده، ته نشيني این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 17 اسفند 1391 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 26 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187244
 • بازدید امروز :243367
 • بازدید داخلی :20646
 • کاربران حاضر :225
 • رباتهای جستجوگر:104
 • همه حاضرین :329

تگ های برتر امروز

تگ های برتر